Aktualności

Wieczerza wigilijna w Seminarium

Wieczerza wigilijna w Seminarium

Wszystkim serdecznie dziękuję za trud i gorliwą służbę Kościołowi kaliskiemu – mówił bp Edward Janiak do pracowników instytucji centralnych diecezji kaliskiej. Wieczerzę wigilijną w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu poprzedziła Msza św., której przewodniczył biskup kaliski.

W homilii ks. Piotr Przybył odwołując się do Ewangelii mówiącej o zwiastowaniu NMP podkreślał, że chrześcijanin w swoim życiu tak jak Maryja powinien wypełniać wolę Bożą poprzez nieustanne wypowiadanie „fiat”. – W naszych codziennych rozmowach w gronie rodzinnym, w gronie współpracowników może pojawiać się Słowo Boże, w dobrych uczynkach możemy przybliżać Królestwo Boże, w codzienności swoją postawą możemy głosić Ewangelię drugiemu człowiekowi – powiedział prefekt ds. wychowawczych w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu.

W refektarzu w imieniu wspólnoty seminaryjnej życzenia złożył ks. Marcin Załężny. – Życzę, aby ten czas był dla nas dogłębnym zrozumieniem prawdy, że Słowo stało się Ciałem, jest dla nas źródłem radości i pokoju. Pragnę życzyć wszystkim, aby te święta były przepełnione Bożą miłością – mówił rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu.

W imieniu kleryków przemówił alumn Jędrzej Grobelny, który podziękował księżom biskupom za troskę o seminarium.

Przed łamaniem się opłatkiem słowo do zgromadzonych skierował biskup kaliski Edward Janiak. – Wszystkim moim współpracownikom dziękuję za trud i gorliwą służbę Kościołowi kaliskiemu. Bardzo ważną rolę dzisiaj w Kościele spełniają media, którym dziękuję za pracę – zaznaczył hierarcha.

Podczas wieczerzy wigilijnej harcerze przekazali bp. Edwardowi Janiakowi Betlejemskie Światło Pokoju.

W spotkaniu uczestniczyli: biskup kaliski Edward Janiak, biskup pomocniczy Łukasz Buzun, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski, wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. prał. Andrzej Latoń, wikariusze biskupi, pracownicy Kurii Diecezjalnej, Sądu Biskupiego, Wyższego Seminarium Duchownego, Dwutygodnika Diecezjalnego „Opiekun”, Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej, Telewizji Internetowej „Dom Józefa”, a także klerycy.

Teskt za: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI


Galeria