Aktualności

Inauguracja roku akademickiego i formacyjnego 2019/2020

Inauguracja roku akademickiego i formacyjnego 2019/2020

We wtorek, 22 października 2019 roku, w rocznicę Inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II, nasza wspólnota przeżywała uroczystą Inaugurację roku akademickiego i formacyjnego 2019/2020.

Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem była Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Janiaka - Ordynariusza Diecezji Kaliskiej, koncelebrowanej przez księży biskupów oraz licznie zgromadzonego gremium prezbiterów. Homilię wygłosił ksiądz kanonik dr Jarosław Powąska - wykładowca naszego seminarium, a także dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Kaliszu.

Drugą część uroczystości rozpoczął  ksiądz rektor Marcin Załężny poprzez powitanie wszystkich zaproszonych gości, po czym przedstawił zgromadzonym sprawozdanie z działalności seminarium w minionym roku akademickim. Gospodarz naszego domu podziękował za wkład wszystkim osobom, które przyczyniły się do wymienionych sukcesów, na czele z księżmi moderatorami oraz księżmi profesorami. Następnie miał miejsce wykład inauguracyjny zatytułowany „Wyświęceni i posłani”, który wygłosił ks. kan. dr hab. Franciszek Jabłoński, kapłan archidiecezji gnieźnieńskiej. Kolejnym punktem była immatrykulacja sześciu alumnów pierwszego roku. Przyjętych w poczet kleryków powitał dziekan wspólnoty seminaryjnej. Obchody zakończyła przemowa Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, który zwrócił uwagę na rolę proboszcza w procesie formacji młodego alumna. Jego Ekscelencja tym samym przypomniał alumnom, aby nigdy nie rezygnowali z modlitwy, ponieważ to ona jest fundamentem formacji i bez niej prędzej czy później człowiek traci wiarę.

Wszystkich kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Kaliskiej polecajmy dobremu Bogu prosząc o wszelkie łaski oraz umocnienie w powołaniu w nadchodzącym roku formacyjnym, powierzajmy ich opiece Maryi - wychowawczyni powołań kapłańskich, a także świętego Józefa - patrona naszej diecezji.


Galeria