Aktualności

Eucharystia pożegnalna Ks. Prał. Aleksandra Gendery

W czwartek, 20 grudnia, Mszy św. w naszej kaplicy seminaryjnej przewodniczył ks. prał. Aleksander Gendera, Wikariusz Biskupi ds. duchowieństwa, który do początków września 2012 r. pełnił funkcję Rektora WSD Kalisz.

W czasie homilii podsumował on czas swojej posługi w naszym Seminarium, a na koniec przekazał nam piękną i odnowioną monstrancję razem z kustodią, którą dla naszego Seminarium ofiarował jego znajomy probosz z Niemiec.

Za ten dar z całego serca dziękujemy ks. Proboszczowi i ks. Prałatowi!


Galeria